Sote

Sote- ja maakuntauudistus

Sote- ja maakuntauudistus muuttaa kunnan roolia. Mitkä sinä koet Haminan kaupungin tärkeimmiksi kehittämiskohteiksi vuoden 2019 jälkeen?

Kommenttia (3)

  1. Satu Kankala

SOTEn jälkeen Haminan kaupungin tärkein tehtävä on kasvatus ja koulutus. Lapsissa ja nuorissa on tulevaisuutemme. Hyvänä kakkosena tulevat elinvoimaa nyt ja tulevaisuudessa lisäävät toimet sekä hyvinvointia edistävät kulttuuri ja liikunta.

  Liitetiedostot
Käyttöoikeutesi eivät salli liitetiedostojen näkemistä
  Guest
  1. Anna-Liisa Mäkelä

Sote-ja maakuntauudistuksen jälkeen puolet kunnan tehtävistä sekä verotuloista menevät maakunnille. Kunnan talouden pitää olla tasapainossa. Jos kunta ei kasva ei palveluverkkoakaan voi kasvattaa. Pidetään kiinni siitä mitä meillä on (koulut,...

Sote-ja maakuntauudistuksen jälkeen puolet kunnan tehtävistä sekä verotuloista menevät maakunnille. Kunnan talouden pitää olla tasapainossa. Jos kunta ei kasva ei palveluverkkoakaan voi kasvattaa. Pidetään kiinni siitä mitä meillä on (koulut, terveydenhuolto, vanhustenhoiva) Ei lähdetä investoimaan mahdottomia ainakaan velkarahalla. Unohdetaan hullutukset (=kylpylä-ja ostoskeskushankkeet) jos työpaikkoja ei tule eivätkä verotulot kasva! Huolehditaan siitä, ettei jäljelle jäävä kunnan hallinto ole liian raskas. Kaksi byrokraattia eivät saa toiminnallaan työllistää kolmatta. Eri lupa em. asiointia voidaan digitalisoida ja hoitaa verkossa. Kunnan työntekijöiden ja virkamiesten määrän on luonnollisestikin vähennyttävä jos tehtävätkin vähenevät.

Lue lisää
  Liitetiedostot
Käyttöoikeutesi eivät salli liitetiedostojen näkemistä
  Guest
  1. Sakari Kainulainen

Tulee luoda yhdessä haminalaisten kanssa kokonaissuunnitelma siitä millainen elämisen paikka Haminan tulisi olla tulevaisuudessa. Voitaisiin myös pohtia kaupuginosittaista osabudjetointia, jolloin kaupunginosilla olisi enemmän päätösvaltaa siihen...

Tulee luoda yhdessä haminalaisten kanssa kokonaissuunnitelma siitä millainen elämisen paikka Haminan tulisi olla tulevaisuudessa. Voitaisiin myös pohtia kaupuginosittaista osabudjetointia, jolloin kaupunginosilla olisi enemmän päätösvaltaa siihen mihin panostetaan ja mihin ei. Toki tämä olisi vain pieni osa kaupungin budjetista.

Lue lisää
  Liitetiedostot
Käyttöoikeutesi eivät salli liitetiedostojen näkemistä
  Guest
Kirjoita ensimmäinen kommentti

Kohdataan muualla verkossa: